SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

I. İngİlİzce Öğretmenlİğİ Lİsans Programı
Değerlendİrme ve Güncelleme Çalıştayı

12-13 Mart 2021, Çevrimiçi (Zoom)

Çalıştay Hakkında

Çalıştay Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
I. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı

Nerede?

Çalıştay Zoom platformu üzerinden çevrim içi gerçekleşecektir.

Ne zaman?

Cuma ve Cumartesi günü
12-13 Mart tarihinde

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ – SDÜ Rektör Yardımcısı / Eğitim Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Nazlı BAYKAL – Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Oya TUNABOYLU – Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı

Oturum I 1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Gonca YANGIN EKŞİ (Gazi Üniversitesi)

Oturum II 1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Hacer Hande UYSAL GÜRDAL (Hacettepe Üniversitesi)

Oturum III 2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Nalan KIZILTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Oturum IV 2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN (Selçuk Üniversitesi)

Oturum V 3. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Oturum VI 3. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Şevki KÖMÜR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Oturum VII 4. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Çiler HATİPOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Oturum VIII 4. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Moderatör:
Prof. Dr. Esim GÜRSOY (Uludağ Üniversitesi)

İletİşİme geçİn

Adres

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Isparta, Türkiye